Κατάλογος Εργασιών : develop proxy server on phone ? - Develop python plugin