Κατάλογος Εργασιών : develop pdf and video application - Develop phase 2