Κατάλογος Εργασιών : devo migliorare la grafica ad alcuni siti web... - devoloping an app