Κατάλογος Εργασιών : Develop simple AngularJs, MVC search customer - Develop simple E-Signature application using Rightsignature API