Κατάλογος Εργασιών : Develop python plugin -- 2 - Develop query in Microsoft Access that selects X number of random records per Y variable.