Κατάλογος Εργασιών : Develop Simple Trading Algorithms with Python - Develop simplistic simulation model,1-2 page report on appro