Κατάλογος Εργασιών : Develop program for Motorola RFID handheld scanner - develop proposal