Κατάλογος Εργασιών : Developing iPhone and Android App for already running ecommerce on Magento - Developing logo for new company