Κατάλογος Εργασιών : Develop an desktop system. - Develop an e-shop in Prestashop