Κατάλογος Εργασιών : Develop an Android version of the "Sessions 2013" ios app. - Develop an angularjs web application for the Fanalysis Fansite