Κατάλογος Εργασιών : Developing a responsive design for a Bigware Online Shop - Developing a Simple 2D Android Game.