Κατάλογος Εργασιών : Develop an FTP data backup app. Java or other cross platform technology - Develop an ID3 PRIV Frame Tagger