Κατάλογος Εργασιών : Develop an email program for unlimited send outs - develop an equation for eddy current braking torque of a rotary system