Κατάλογος Εργασιών : Develop a system where user get pay for posting video to fb from my video site. - Develop a Telegram Bot using ready made APIs