Κατάλογος Εργασιών : Develop a portal using a customised wordpress real estate theme - Develop a powerpoint wrapper application.