Κατάλογος Εργασιών : Develop a simple Mac Application - Develop a simple OSX and Windows program that will format a USB stick