Κατάλογος Εργασιών : Develop a Mac Application, - Develop a Mac filter data Application