Κατάλογος Εργασιών : Develop a mobile theme - develop a module for apache cordova app for transferring the data using wifi-direct