Κατάλογος Εργασιών : Develop a VB.net application to search for users in active directory - Develop a very simple iOS application