Κατάλογος Εργασιών : Develop a Web-System to administrate status of documents (pdf and paper-letter to follow up) - Develop a webservice that downloads a .ppt file from a URL, converts the text into a string, .txt file or .html file and then deletes the .ppt file

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες