Κατάλογος Εργασιών : Develop a voting Add-On for Google Docs and Sheets. - Develop a web and app for Android and iPhone for Scheduling