Κατάλογος Εργασιών : Develop a video editing application similar to Movie Maker - Develop a Virtual Keyboard with Completions for Mac OS X