Κατάλογος Εργασιών : Develop Mobile App with PhoneGap - Develop mobile application to interact with bluetooth 4 LE sensor device - iOS version