Κατάλογος Εργασιών : develop facebook page TracisBeautyStop - open to bidding - Develop features and fix Magento web site