Κατάλογος Εργασιών : Develop a high level report template for a company performance - Develop a HTML 5 website with wrapper - to work like an app