Κατάλογος Εργασιών : Develop a PHP comparison engine - Develop a PHP Web Service (Bangkok-based)