Κατάλογος Εργασιών : Develop a Mac Application & Landing Page - Develop a Mac Application - AppleScript