Κατάλογος Εργασιών : Develop or Implement a Tinder Clone iOS Script for mobile dating app - Develop our angtraining.com similar to lynda.com