Κατάλογος Εργασιών : Develop a Magento custom extension - Develop a mail box create for a site - let users create thei