Κατάλογος Εργασιών : Develop a company profile booklet - Develop a complete new Corporate Identity for a newly created business