Κατάλογος Εργασιών : Develop a .NET Software end-to-end - Develop a 30 second TVC