Κατάλογος Εργασιών : Develop a custom plugin on wordpress - (no bids over budget please) - Develop a custom Windows Credential Provider