Κατάλογος Εργασιών : Develop a Corporate Identity- name & logo: baby shoe business - Develop a Corporate Package for a trade school