Κατάλογος Εργασιών : Detect if visitor has browser addon installed - Detect mobile gsm signal, find the distance from receiver