Κατάλογος Εργασιών : Detailed speaker notes 1000 word with referencing should be provided. - Detailed user guide and FAQ for a VoIP app