Κατάλογος Εργασιών : Detection of Image Forgery using DCT and SIFT in MATLAB - Detection points and colors of poker from Camera