Κατάλογος Εργασιών : Développement d'une application compatible ANDROID et MAC - Développement de l'application Rise (iOS)

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες

Développement d'une application compatible ANDROID et MAC Développement d'une application compatible ANDROID et MAC Développement d'une application de GMAO développement d'une application de lecture et stockage des fichier pdf et doc dans une base de données Développement d'une application de paiement mobile destinée à payer le salaire et les gains des employés ou abonnés Développement d'une application de web conférence Développement d'une application IOS et Android Développement d'une application mobile Développement d'une application mobile multiplateforme -- 2 Développement d'une application sous Android ou Windows Phone 8 Développement d'une application WEB Développement d'une application web Développement d'une application web Développement d'une application Web
développement d'une application web et mobile d'un réseau social basé sur la géolocalisation Développement d'une application web jee / Client Web Service Développement d'une apps pour gestion de route de déneigement développement d'une fonctionnalité "notification" dans un site developper en Symfony Développement d'une plate-forme communautaire. Développement d'une solution de détection de fumée avec une caméra IP Développement d'une solution SharePoint Online Développement d’une interface de contrôle pour un système de détection Développement d\'un démonstrateur de site vocal sur TWILIO Développement de blocs d'HTML/SCSS pour développer une librairie d'intégration. Développement de fonctionnalités de video conference. développement de l'algorithme epsilon MOPSO Développement de l'application Rise (iOS)