Κατάλογος Εργασιών : Create an intro 10 - 15 seconds - Create an intro logo animation