Κατάλογος Εργασιών : Create an android daily deal mobile front-end demo - Create an Android Keyboard Sticker App for delivering Emoji images