Κατάλογος Εργασιών : Create a WordPress Template . - Create a WordPress Template 2