Κατάλογος Εργασιών : Create a wallpaper android app - create a way to add portions of text file or outlook emails into excel database