Κατάλογος Εργασιών : Create a SQLite DB from a text file table - Create a stamp effect with photoshop on a picture that will be provided