Κατάλογος Εργασιών : Create a system, Web Service, Admin page and Android Application - Create a tab dialog using Trolltech's QT