Κατάλογος Εργασιών : create a logo from my paint sketch - create a logo like NBA, NFL OR MLB but for mens underwear instead of sport