Κατάλογος Εργασιών : Create a Joomla 3.0 News Template - create a joomla component