Κατάλογος Εργασιών : Create a 2D Animated Video of 80 seconds for HR Dept of a reputed company - Create a 2D animation for 3 minute Video