Κατάλογος Εργασιών : Create 5 photos from other photos- High Quality - Create 5 short 0,5s - 3s transition animations between videos with a logo