Κατάλογος Εργασιών : Create a basic admin panel for an existing mysql database with search form - Create a basic clone website