Κατάλογος Εργασιών : Creat An Adsense Website That Makes 50$-100$/day - Creat an image annotating feature for a project management platform