Κατάλογος Εργασιών : Capture Data and make a custom layout of the data captured - Capture data from Receipt Printer (OPOS & Windows)

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες